Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


 Tin tức Môi trường
LEAP Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Video

Những trình diễn video sau có thuyết minh bằng tiếng Anh, và có thể chạy ở chế độ đầy màn hình bằng cách nhấn vào biểu tượng ở góc phải dưới của video một khi nó đang chạy. Định dạng là Adobe Flash.

Liên kết WEAP và LEAP (Mô hình quy hoạch năng lượng)

Xuất kết quả của WEAP sang Google Earth

Ví dụ của kết quả Google Earth từ WEAP (bấm vào để mở trong Google Earth): Kết quả cho mỗi dự án WEAP, Phim được hoạt hoá của các kết quả

Phương pháp MABIA dành cho thủy văn lưu vực: FAO 56, dual KC, các nấc thời gian hằng ngày

Khám phá Kịch Bản

Không thể hiển thị nội dung. Yêu cầu phải có Adobe Flash