WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


 वातावरणीय समाचार
LEAP उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software


Follow WEAP on Twitter   Follow WEAP on Twitter

WEAP मा स्वागत छ !

WEAP ("जल मुल्याङ्कन र योजन" प्रणाली) प्रयोगकर्ता -मैत्री छ जसले सँगठित जल - सम्पदा अबधारणा मा आधारित छ ।

स्वच्छा पानीको ब्यबस्थपन गर्न कठिन बन्दै जानु सामान्य भाईसकेको छ I सिमित जल - सम्पदाको क्रीषी, नगर र वातबरनिय उपयोग गर्दा सँगठीत माग्, आपुर्ती, पानीको गुण र परिब्रीतियको बिचार गर्नुपर्छ । जल मुल्यन्कन र योजना प्रणालीलाई अथवा WEAP को लक्ष्य सँगठित जल सम्पदा योजनालाई ब्यबहारिक अनि मज्बूत उपकरणामा समबेश गराउनु हो । WEAP बिकास गर्ने Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

WEAP आकर्सणहरू

सँगठित अबधारणा सँगठित जल योजना मुल्याङ्कनहरु गर्ने भिन्न अबधारणा
सरोकरवाला प्रणाली पारदर्शी सम्रचना ले बिभिन्न सरोकार वाला हरु लाई खुल्ला प्रणली मा रहन सहयोग पुर्याउछ ।
जल सन्तुलन मास ब्यलेन्स मोडेललाई लिन्क नोड आरकीटेकचरमा सन्चालन गर्न तथ्यन्क शाखाले पानीको माग र आपुर्तीको सूचना राख्दछ।
Simulation आधारमा यसले भिन्न - भिन्न जलय र निती अनुरुप पानीको माग परिपुर्ति, जमिन माथि बगेको पानी, जमिन भित्र गएको पानी, बाली चाहिने, बगेको, र सिन्चित भएको, र प्रदुसणबाट सिर्जित्, सुधिकारण, र खोलामा भएको पानीको गुढस्थर मापन गर्दछ ।
नितीको अवस्थाहरु यसले सबै खालको जल- बिकास र ब्यबस्थापान सबन्धी उपायहरुको हिसाब गर्दछ र थुप्रै पानी प्रणालीको अनि competing उपभोगहरुलाई समेट्छ ।
प्रयोगकर्ता - मैत्री Interface ड्रग अनी ड्रोप जी.आइ.येस सम्बधी इन्टरफेएस् साथै लचक्दर मोडेल नतिजा जस्तै नकशा , तालिक, रेखाचित्र
मोडेल समायोजन अरु मोडेल र सफ्टवेर जस्तै QUAL2K, MODFLOW, MODPATH,PEST, Excel, र GAMS सँग गतिशिल कडी को काम गर्छ ।

WEAP चित्र

अर्को: WEAP किन ?