ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

กระทู้ของผู้ใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด | หัวข้อ "WEAP file system"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author ข้อความ
Spyros Michas

Subject: WEAP file system   
Posted: 1/17/2006 Viewed: 31512 times
WEAP file system Spyros Michas smichas <a href="mailto:smichas@hydroex.gr">smichas@hydroex.gr</a>Hello,
Does anyone know where I can learn more about the WEAP file system?
I've spotted the areas as folders in the "Program Files" folder of my computer.

Is it possible to define a shared folder in my network as a repository for the areas?

Spyros
Jack Sieber

Subject: Running WEAP on a network   
Posted: 1/17/2006 Viewed: 31510 times
Running WEAP on a network Jack Sieber jsieber <a href="mailto:jsieber@tellus.org">jsieber@tellus.org</a>When you install WEAP, you can decide what folder to install it in. The default location is C:\Program Files\WEAP21, but you can install it anywhere you want, including a folder on a network drive. Once WEAP has been installed, each WEAP "Area" will be placed in its own subfolder under the main WEAP21 folder.

NOTE: although WEAP can be installed on a network drive, WEAP itself is NOT a multi-user system. Therefore, only one person at a time can run each instance of WEAP (a copy of WEAP installed to a particular folder)--otherwise, the data files could become damaged.

Jack
Spyros Michas

Subject: Running WEAP on a network   
Posted: 1/18/2006 Viewed: 31506 times
Running WEAP on a network Spyros Michas smichas <a href="mailto:smichas@hydroex.gr">smichas@hydroex.gr</a>Thanks for your answer Jack.

I suppose this means that I cannot have just the areas and related data somewhere else on the network in order to be shared, because they need to be under the installation folder of the software.

Spyros
Mehdi Mirzaee

Subject: WEAP file system   
Posted: 1/18/2006 Viewed: 31501 times
WEAP file system Mehdi Mirzaee MMirzaee <a href="mailto:M.Mirzaee@wri.ac.ir">M.Mirzaee@wri.ac.ir</a>It's not problem if you want to install WEAP to the other folder. I don't remember that how it was installed, but in my Computer I don't like to install everything on program files. Now I use it from another folder.
All of your Area will be made on WEAP folder on your computer. And interesting thing is if you uninstall WEAP or install a newer version all of your projects area will be remain and after first Running WEAP, it automatically changes. Ofcourse for the getting first result, it may take more time.
Jhennifer Ruiz Rozo

Subject: Re: WEAP file system   
Posted: 1/26/2016 Viewed: 8302 times
I change the folder of weap, and when i try o open the old projects the links of soil parameters are broken and i hace to update manual. What i can do?
Stephanie Galaitsi

Subject: Re: WEAP file system   
Posted: 1/27/2016 Viewed: 8292 times
Dear Jhennifer,

Have you changed computers? Were you getting data from .csv files? It's possible that the pathways plugged into WEAP for those .csv files no longer exist.

When using .csv files within WEAP, it's always best to save the files in the folder for that WEAP area. That way, they are always tied to the model.
หัวข้อ "WEAP file system"