Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Different colours for demand sites"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
steve crerar

Tiêu đề: Different colours for demand sites   
đã gửi: 12/20/2005 Đã xem: 26096 times
Different colours for demand sites steve crerar stevecrerar <a href="mailto:stevecrerar@cegetel.net">stevecrerar@cegetel.net</a>
Is there any way if having different colours or shapes on the schematic for different types of demands sites (i.e. to differentiate between irrigation farms, cities, and other users?
Merry Christmas
Steve
Mehdi Mirzaee

Tiêu đề: Different colours for demand sites   
đã gửi: 12/26/2005 Đã xem: 26091 times
Different colours for demand sites Mehdi Mirzaee MMirzaee <a href="mailto:M.Mirzaee@wri.ac.ir">M.Mirzaee@wri.ac.ir</a>Hi

Unfortunately in this version you can not do this. GUI just let you to enter demand site in general form. You know that there is no any difference between a farm and a city in entering things... I mean for both, you just enter the same things, but in detail windows you can make apart.

Be success
Jack Sieber

Tiêu đề: Different colours for demand sites   
đã gửi: 12/26/2005 Đã xem: 26084 times
Different colours for demand sites Jack Sieber jsieber <a href="mailto:jsieber@tellus.org">jsieber@tellus.org</a>Mehdi is right--WEAP does not allow different symbols (color or shape) for different types of demand sites. We had considered adding this feature, but decided against it because we didn't want to have too many different types of symbols.

Jack
Mehdi Mirzaee

Tiêu đề: Different colours for demand sites   
đã gửi: 12/29/2005 Đã xem: 26075 times
Different colours for demand sites Mehdi Mirzaee MMirzaee <a href="mailto:M.Mirzaee@wri.ac.ir">M.Mirzaee@wri.ac.ir</a>YES!!
I think that one of the best reason which I prefer WEAP than the other IWRM programs, is simplicity. Please keep it!
Chủ đề "Different colours for demand sites"