WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "WEAP-MABIA (Soil water balance model)"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Jobst Massmann

बिषय: WEAP-MABIA (Soil water balance model)   
Posted: 3/30/2012 हेरिएको: 21737 times
Dear MABIA users,

in a WEAP catchment the MABIA method, which is based on the FAO paper 56, can be used. In order to make the usage easier, a tutorial has been written in the framework of the ACSAD-BGR technical cooperation project from the INAT (Institute National Agronomique Tunis). This tutorial has been updated recently. Please feel free to post your opinion or any errors.

The download is available on:
http://www.bgr.bund.de/IWRM-DSS

Thank you!

Jobst
शिर्सक "WEAP-MABIA (Soil water balance model)"