Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Forumi i Perdoruesit

All Topics | Topic "Run Weap21 in background?"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author Message
Ioannis Tsoukalas

Subject: Run Weap21 in background?   
Posted: 2/2/2012 Viewed: 21046 times
Hello, is it possible to run weap in background?
without the graphic interface?
I am trying to speed up the evaluation proccess.

Thanks in advance
Jack Sieber

Subject: Re: Run Weap21 in background?   
Posted: 2/2/2012 Viewed: 21045 times
You could use the WEAP API to run the calculations. If you set WEAP.Visible = TRUE then WEAP will be hidden. Use WEAP.Calculate to start calculations. See http://www.weap21.org/WebHelp/index.html#WEAPApplication.htm for help with using the WEAP API.

Jack
Topic "Run Weap21 in background?"