Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Gravity System"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Huzefa Haji

Tiêu đề: Gravity System   
đã gửi: 12/15/2011 Đã xem: 18420 times
Dear All,
How can I simulate a gravity diversion into a reservoir which has a demand on it? I need to determine the spill resulting from this diversion on the reservoir. Using a transmission/ diversion link seems to be demand driven, thus diverting water only to meet the demand on the reservoir.

Any help will be much appreciated! Thanks

Regards,
Huzefa
Mehdi Mirzaee

Tiêu đề: Re: Gravity System   
đã gửi: 3/22/2012 Đã xem: 18064 times
Hi Huzefa,

I hope that I get your question.
You can use expression builder for transferring water. use 'if' function or '>=' and/or '=' etc.

was that your answer? if not, let me know.

Huzefa Haji

Tiêu đề: Re: Gravity System   
đã gửi: 3/22/2012 Đã xem: 18058 times
Hi!
Many thanks for taking the time to answer such an old post.

What I wanted to do was to ensure a diversion takes water by gravity to a reservoir which has a demand on it. I wanted to supply the reservoir under a fixed diversion rule irrespective of whether there is demand for it or not. Using the transmission link showed that the diversion would only take place to meet the demand.

So what I did was to introduce a demand node with the demand equivalent to the gravity flow. The node then had a 100% return flow into the river flowing to the reservoir.

This worked for me!

Thanks again!
Chủ đề "Gravity System"