WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Gravity System"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Huzefa Haji

बिषय: Gravity System   
Posted: 12/15/2011 हेरिएको: 18087 times
Dear All,
How can I simulate a gravity diversion into a reservoir which has a demand on it? I need to determine the spill resulting from this diversion on the reservoir. Using a transmission/ diversion link seems to be demand driven, thus diverting water only to meet the demand on the reservoir.

Any help will be much appreciated! Thanks

Regards,
Huzefa
Mehdi Mirzaee

बिषय: Re: Gravity System   
Posted: 3/22/2012 हेरिएको: 17731 times
Hi Huzefa,

I hope that I get your question.
You can use expression builder for transferring water. use 'if' function or '>=' and/or '=' etc.

was that your answer? if not, let me know.

Huzefa Haji

बिषय: Re: Gravity System   
Posted: 3/22/2012 हेरिएको: 17725 times
Hi!
Many thanks for taking the time to answer such an old post.

What I wanted to do was to ensure a diversion takes water by gravity to a reservoir which has a demand on it. I wanted to supply the reservoir under a fixed diversion rule irrespective of whether there is demand for it or not. Using the transmission link showed that the diversion would only take place to meet the demand.

So what I did was to introduce a demand node with the demand equivalent to the gravity flow. The node then had a 100% return flow into the river flowing to the reservoir.

This worked for me!

Thanks again!
शिर्सक "Gravity System"