Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "WEAP Workshops In Iran, October 2011"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Jack Sieber

Tiêu đề: WEAP Workshops In Iran, October 2011   
đã gửi: 8/19/2011 Đã xem: 24075 times
WEAP Training Workshop, 8-9 October 2011, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
WEAP Training Workshop, 12-13 October 2011, Shiraz University, Shiraz, Iran

Instructor: Dr. Mohammad Rayej, California Department of Water Resources
Official Certificate: Given upon completion of the workshop
Coordinator: Behzad Sharif, Mahsab Shargh Consulting Engineers
Workshop Language: Farsi

Workshop Description: Introduction and application of WEAP to quantify current and future water supply and demand conditions of a region under different scenarios of population growth, urbanization, economic factors, water quality, pollution and climate change. Using an integrated approach for long term planning, a series of alternatives are evaluated, ranging from water supply augmentation (dams, reservoirs, hydropower) and/or demand reduction (water conservation) to pollution control (treatment plants) in order to minimize future water demand and shortages.

Information (in Farsi):

Flyer: http://goo.gl/wj8Z7
Brochure: http://goo.gl/ajda2
Registration: http://goo.gl/H08fQ
Chủ đề "WEAP Workshops In Iran, October 2011"