WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "How to add the Latitude and Longitude to the schematic ?"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Wenyan Li

बिषय: How to add the Latitude and Longitude to the schematic ?   
Posted: 7/20/2011 हेरिएको: 20273 times
who can help me how to add the latitude and longitude to the boundary of the schematic in WEAP .
Happy every day
Jack Sieber

बिषय: Re: How to add the Latitude and Longitude to the schematic ?   
Posted: 9/19/2011 हेरिएको: 20267 times
I'm not sure what you mean. Do you want a latitude and longitude grid to appear on the Schematic?
Wenyan Li

बिषय: Re: How to add the Latitude and Longitude to the schematic ?   
Posted: 9/19/2011 हेरिएको: 20255 times
yeah,I just mean that
शिर्सक "How to add the Latitude and Longitude to the schematic ?"