Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "4 New WEAP-Related Publications"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Jack Sieber

Tiêu đề: 4 New WEAP-Related Publications   
đã gửi: 5/2/2011 Đã xem: 22170 times
I have just posted 4 new WEAP-related publications on the WEAP Publications page: http://www.weap21.org/Publications

Each citation on this page links to either an abstract or the full text of the article.

2011 Vishal K. Mehta, David E. Rheinheimer, David Yates, David R. Purkey, Joshua H. Viers, Charles A. Young and Jeffrey F. Mount, "Potential impacts on hydrology and hydropower production under climate warming of the Sierra Nevada," Journal of Water and Climate Change, Vol. 2, No. 1, pp. 29–43, doi:10.2166/wcc.2011.054, 2011.

2011 Samuel Sandoval-Solis, Daene McKinney, Pete Loucks, "Sustainability Index for Water Resources Planning and Management," Journal of Water Resources Planning and Management, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000134, 2011.

2011 Jesus Efren Ospina, C. Gay-García, A. C. Conde and Gerardo Sánchez Torres Esqueda, "Water availability as a limiting factor and optimization of hydropower generation as an adaptation strategy to climate change in the Sinú-Caribe river basin," Atmósfera, Vol 24, No. 2, pp. 203-220, April 2011.

2011 Amani Alfarra, Eric Kemp-Benedict, Heinz Hötzl, Nayif Sader and Ben Sonneveld, "Modeling Water Supply And Demand For Effective Water Management Allocation In The Jordan Valley (paper)," (presentation), 6th IWA Specialist Conference on Efficient Use and Management of Water, Water Demand Mangement Challenges & Opportunities, Jordan, March 2011.


Chủ đề "4 New WEAP-Related Publications"