ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

กระทู้ของผู้ใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด | หัวข้อ "4 New WEAP-Related Publications"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author ข้อความ
Jack Sieber

Subject: 4 New WEAP-Related Publications   
Posted: 5/2/2011 Viewed: 21897 times
I have just posted 4 new WEAP-related publications on the WEAP Publications page: http://www.weap21.org/Publications

Each citation on this page links to either an abstract or the full text of the article.

2011 Vishal K. Mehta, David E. Rheinheimer, David Yates, David R. Purkey, Joshua H. Viers, Charles A. Young and Jeffrey F. Mount, "Potential impacts on hydrology and hydropower production under climate warming of the Sierra Nevada," Journal of Water and Climate Change, Vol. 2, No. 1, pp. 29–43, doi:10.2166/wcc.2011.054, 2011.

2011 Samuel Sandoval-Solis, Daene McKinney, Pete Loucks, "Sustainability Index for Water Resources Planning and Management," Journal of Water Resources Planning and Management, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000134, 2011.

2011 Jesus Efren Ospina, C. Gay-García, A. C. Conde and Gerardo Sánchez Torres Esqueda, "Water availability as a limiting factor and optimization of hydropower generation as an adaptation strategy to climate change in the Sinú-Caribe river basin," Atmósfera, Vol 24, No. 2, pp. 203-220, April 2011.

2011 Amani Alfarra, Eric Kemp-Benedict, Heinz Hötzl, Nayif Sader and Ben Sonneveld, "Modeling Water Supply And Demand For Effective Water Management Allocation In The Jordan Valley (paper)," (presentation), 6th IWA Specialist Conference on Efficient Use and Management of Water, Water Demand Mangement Challenges & Opportunities, Jordan, March 2011.


หัวข้อ "4 New WEAP-Related Publications"