به سایت WEAP خوش آمدید
WEAP
ویپ حاصل ابتکار Stockholm Environment Institute.


درباره ويپ

خانه
چرا وبپ؟
ویژگی ها
تازه ها
نماهایی از برنامه
تصویر متحرکی از برنامه
کاربردها
مقالات
تاریخچه و دست اندرکاران

استفاده از ویپ
دانلود
مجوز استفاده
راهنمای کاربر
آموزش
فایل های ویدئویی
منابع

انجمن کاربران
تبادل نظرات
لیست اعضا
ویرایش پروفایل

حمایت های جانبی
دوره های آموزشی
دروس دانشگاهی
همکاری

درباره ما
برنامه منابع آب موسسه محیط زیست استکهلم - ایلات متحده
ارتباط با ما


خبرهای زیست محیطی
LEAP
آیا به مبحث انرژی علاقه دارید؟
در مورد "لیپ" بخوانید: نرم افزار موسسه محیط زیست استکهلم برای برنامه ریزی انرژی.

انجمن کاربران

تمام عناوین | عنوان "4 New WEAP-Related Publications"
ورود به منظور ارسال مطلب جدید و یا پاسخ به مطالب ارسال شده موجود
 
نویسنده پیغام
Jack Sieber

موضوع: 4 New WEAP-Related Publications   
ارسال شده: 5/2/2011 مشاهده شده: 21888 times
I have just posted 4 new WEAP-related publications on the WEAP Publications page: http://www.weap21.org/Publications

Each citation on this page links to either an abstract or the full text of the article.

2011 Vishal K. Mehta, David E. Rheinheimer, David Yates, David R. Purkey, Joshua H. Viers, Charles A. Young and Jeffrey F. Mount, "Potential impacts on hydrology and hydropower production under climate warming of the Sierra Nevada," Journal of Water and Climate Change, Vol. 2, No. 1, pp. 29–43, doi:10.2166/wcc.2011.054, 2011.

2011 Samuel Sandoval-Solis, Daene McKinney, Pete Loucks, "Sustainability Index for Water Resources Planning and Management," Journal of Water Resources Planning and Management, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000134, 2011.

2011 Jesus Efren Ospina, C. Gay-García, A. C. Conde and Gerardo Sánchez Torres Esqueda, "Water availability as a limiting factor and optimization of hydropower generation as an adaptation strategy to climate change in the Sinú-Caribe river basin," Atmósfera, Vol 24, No. 2, pp. 203-220, April 2011.

2011 Amani Alfarra, Eric Kemp-Benedict, Heinz Hötzl, Nayif Sader and Ben Sonneveld, "Modeling Water Supply And Demand For Effective Water Management Allocation In The Jordan Valley (paper)," (presentation), 6th IWA Specialist Conference on Efficient Use and Management of Water, Water Demand Mangement Challenges & Opportunities, Jordan, March 2011.


عنوان "4 New WEAP-Related Publications"