Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Linking to QUAL2K"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Lina Agudelo

Tiêu đề: Linking to QUAL2K   
đã gửi: 1/28/2011 Đã xem: 24364 times
Good Evening Jack

We are developing our graduation project, its principal objective is to link WEAP and QUAL2K.
we have three QUAL2K data file (.q2k) of three diferents months of a just one year and one river, when we add those data file in WEAP, in results there are no graphs to view in WEAP.
And the other concern is, if the QUAL2K data file created by WEAP when this calculates, is diferent to the original data file??

Thanks.
Chủ đề "Linking to QUAL2K"