Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Ten New WEAP-Related Publications"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Jack Sieber

Tiêu đề: Ten New WEAP-Related Publications   
đã gửi: 9/9/2010 Đã xem: 24544 times
I just posted ten new WEAP-related publications on the WEAP Publications page: http://www.weap21.org/Publications Each citation on this page links to either an abstract or the full text of the article.

Samuel Sandoval-Solis, Daene McKinney, Rebecca L. Teasley, and Carlos Patino-Gomez, "Groundwater Banking in the Rio Grande Basin," Journal of Water Resources Planning and Management, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000091, May 2010.

Samuel Sandoval-Solis and Daene McKinney, "Evaluation of Water Conservation Measures Implemented in the Rio Grande/Bravo Basin," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2010, doi:10.1061/41114(371)212, May 2010.

Thomas P. O'Connor, Dan Rodrigo and Alek Cannan, "Total Water Management: The New Paradigm for Urban Water Resources Planning," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2010, doi:10.1061/41114(371)335, May, 2010.

Sarah E. Null, Joshua H. Viers, and Jeffrey F. Mount, "Hydrologic Response and Watershed Sensitivity to Climate Warming in California's Sierra Nevada," PLoS ONE, 5(4): e9932, doi:10.1371/journal.pone.0009932, April 2010.

Britta Hoellermann, Simone Giertz and Bernd Diekkruger, "Benin 2025--Balancing Future Water Availability and Demand Using the WEAP "Water Evaluation and Planning" System," Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-010-9622-z, March 2010.

Abbas Al-Omari, Saleh Al-Quraan, Adnan Al-Salihi and Fayez Abdulla "A Water Management Support System for Amman Zarqa Basin in Jordan," Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-009-9428-z, (2009) 23, pp. 316-3189, Dec 2009.

Matthew McCartney and Roberto Arranz, "Evaluation of water demand Scenarios for the Olifants River catchment, South Africa," International Journal of River Basin Management, 2009, vol. 7, no4, pp. 379-390, Dec 2009.

David W. Rycroft, and Kai Wegerich, "The Three Blind Spots of Afghanistan: Water Flow, Irrigation Development, and the Impact of Climate Change," China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 7, No. 4 (2009) pp. 115-133.

Samuel Sandoval-Solis and Daene McKinney, "Hydrological Feasibility of Environmental Flows in the Rio Grande/Bravo Basin," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2009, doi:10.1061/41036(342)497, May 2009.

Sarah Harris, "Beyond Building Models: Using WEAP to inform climate change adaptation policy in Guatemala," Masters Thesis, Goldman School of Public Policy, University of California at Berkeley, May 2007.

Best regards,
Jack
Chủ đề "Ten New WEAP-Related Publications"