ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

กระทู้ของผู้ใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด | หัวข้อ "Ten New WEAP-Related Publications"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author ข้อความ
Jack Sieber

Subject: Ten New WEAP-Related Publications   
Posted: 9/9/2010 Viewed: 24515 times
I just posted ten new WEAP-related publications on the WEAP Publications page: http://www.weap21.org/Publications Each citation on this page links to either an abstract or the full text of the article.

Samuel Sandoval-Solis, Daene McKinney, Rebecca L. Teasley, and Carlos Patino-Gomez, "Groundwater Banking in the Rio Grande Basin," Journal of Water Resources Planning and Management, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000091, May 2010.

Samuel Sandoval-Solis and Daene McKinney, "Evaluation of Water Conservation Measures Implemented in the Rio Grande/Bravo Basin," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2010, doi:10.1061/41114(371)212, May 2010.

Thomas P. O'Connor, Dan Rodrigo and Alek Cannan, "Total Water Management: The New Paradigm for Urban Water Resources Planning," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2010, doi:10.1061/41114(371)335, May, 2010.

Sarah E. Null, Joshua H. Viers, and Jeffrey F. Mount, "Hydrologic Response and Watershed Sensitivity to Climate Warming in California's Sierra Nevada," PLoS ONE, 5(4): e9932, doi:10.1371/journal.pone.0009932, April 2010.

Britta Hoellermann, Simone Giertz and Bernd Diekkruger, "Benin 2025--Balancing Future Water Availability and Demand Using the WEAP "Water Evaluation and Planning" System," Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-010-9622-z, March 2010.

Abbas Al-Omari, Saleh Al-Quraan, Adnan Al-Salihi and Fayez Abdulla "A Water Management Support System for Amman Zarqa Basin in Jordan," Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-009-9428-z, (2009) 23, pp. 316-3189, Dec 2009.

Matthew McCartney and Roberto Arranz, "Evaluation of water demand Scenarios for the Olifants River catchment, South Africa," International Journal of River Basin Management, 2009, vol. 7, no4, pp. 379-390, Dec 2009.

David W. Rycroft, and Kai Wegerich, "The Three Blind Spots of Afghanistan: Water Flow, Irrigation Development, and the Impact of Climate Change," China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 7, No. 4 (2009) pp. 115-133.

Samuel Sandoval-Solis and Daene McKinney, "Hydrological Feasibility of Environmental Flows in the Rio Grande/Bravo Basin," In Proceedings, World Environmental & Water Resources Congress 2009, doi:10.1061/41036(342)497, May 2009.

Sarah Harris, "Beyond Building Models: Using WEAP to inform climate change adaptation policy in Guatemala," Masters Thesis, Goldman School of Public Policy, University of California at Berkeley, May 2007.

Best regards,
Jack
หัวข้อ "Ten New WEAP-Related Publications"