Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Documentation"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Mulugeta Azeze Belete

Tiêu đề: Documentation   
đã gửi: 6/24/2010 Đã xem: 24970 times
Where do I get full documentations besides the user guide and tutorial?Becuase I want to know more on the computational structure, capabilities to various types of applications and the modeling environment.

Jack Sieber

Tiêu đề: Re: Documentation   
đã gửi: 6/24/2010 Đã xem: 24969 times
The User Guide and Tutorial are the only official documentation, but you can read the publications on the website ( http://www.weap21.org/publications ), which detail many case studies. You can find some technical details of WEAP in the 2005 Water International paper ("WEAP21--A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model: Part 1, Model Characteristics").

Chủ đề "Documentation"