Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Forumi i Perdoruesit

All Topics | Topic "Documentation"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author Message
Mulugeta Azeze Belete

Subject: Documentation   
Posted: 6/24/2010 Viewed: 24985 times
Where do I get full documentations besides the user guide and tutorial?Becuase I want to know more on the computational structure, capabilities to various types of applications and the modeling environment.

Jack Sieber

Subject: Re: Documentation   
Posted: 6/24/2010 Viewed: 24984 times
The User Guide and Tutorial are the only official documentation, but you can read the publications on the website ( http://www.weap21.org/publications ), which detail many case studies. You can find some technical details of WEAP in the 2005 Water International paper ("WEAP21--A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model: Part 1, Model Characteristics").

Topic "Documentation"