Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Reliability"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
laleh Mahmoudian

Tiêu đề: Reliability   
đã gửi: 5/13/2010 Đã xem: 24446 times
Hi

How can i have the Reliability during the specific time not the whole of the calibration and simulation time?

Thanks
Jack Sieber

Tiêu đề: Re: Reliability   
đã gửi: 5/13/2010 Đã xem: 24445 times
The WEAP result variable called "Reliability" is calculated for each demand site, and is defined as the percentage of all the timesteps in which there was no unmet demand (coverage = 100%). As you see, this is a single number for each demand site for each scenario.

To determine the reliability for a demand site for a single timestep, just check to see if there is any unmet demand, or if coverage < 100%.
Mehdi Mirzaee

Tiêu đề: Re: Reliability   
đã gửi: 9/10/2010 Đã xem: 23972 times
Hi,

If I were you, I would made a spreadsheet with Macros and etc. not only for Reliability, but also for Vulnerability, Resiliency and so on...

Cheers,
Chủ đề "Reliability"