WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Reliability"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
laleh Mahmoudian

बिषय: Reliability   
Posted: 5/13/2010 हेरिएको: 23966 times
Hi

How can i have the Reliability during the specific time not the whole of the calibration and simulation time?

Thanks
Jack Sieber

बिषय: Re: Reliability   
Posted: 5/13/2010 हेरिएको: 23965 times
The WEAP result variable called "Reliability" is calculated for each demand site, and is defined as the percentage of all the timesteps in which there was no unmet demand (coverage = 100%). As you see, this is a single number for each demand site for each scenario.

To determine the reliability for a demand site for a single timestep, just check to see if there is any unmet demand, or if coverage < 100%.
Mehdi Mirzaee

बिषय: Re: Reliability   
Posted: 9/10/2010 हेरिएको: 23492 times
Hi,

If I were you, I would made a spreadsheet with Macros and etc. not only for Reliability, but also for Vulnerability, Resiliency and so on...

Cheers,
शिर्सक "Reliability"