Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Patrick Keys

Tiêu đề: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
đã gửi: 4/6/2010 Đã xem: 28760 times
Hi,

Does anyone know of a relationship between the Runoff Resistance Factor (RRF) and the surface roughness coefficient, Manning's N? I am trying to estimate the RRF of a landcover dataset, and it would be handy to have a conversion factor or coefficient by which to multiply standardized roughness values to find RRF.

If not, maybe this is a niche for some research?

Thanks,
Pat
Glenn Moeller

Tiêu đề: Re: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
đã gửi: 4/19/2010 Đã xem: 28693 times
Hi Patrick,

RRF (formerly Leaf Area Index, LAI) is more akin to C in the rational formula than to Manning's N. Increasing RRF causes a decrease in surface runoff (since Z1 is less than 1 and surface runoff of proportional to Z1 raised to the RRF) with a consequent increase in Z1. This of course leads to higher interflow, Z2 (or flow to GW), baseflow, and ET. I'm not sure how you're trying to use N in WEAP, but I do not believe this is the way to do it. I'm not actually sure it can be done at all.

Hope this helps,
Glenn
Gonzalo Cortes

Tiêu đề: Re: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
đã gửi: 5/5/2010 Đã xem: 28642 times
Hi Patrick, I think it should be a mistake associating N in any way with WEAP. Manning's n is more of an "hydraulic" property of a channel, and it should be considered only if you're interested in properties of the water flow inside the channel, such as speed and height of the flow. As WEAP21 doesn't compute or use this values, Manning's N should be of no importance in our data.


Chủ đề "Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N"