ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

กระทู้ของผู้ใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด | หัวข้อ "Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author ข้อความ
Patrick Keys

Subject: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
Posted: 4/6/2010 Viewed: 28766 times
Hi,

Does anyone know of a relationship between the Runoff Resistance Factor (RRF) and the surface roughness coefficient, Manning's N? I am trying to estimate the RRF of a landcover dataset, and it would be handy to have a conversion factor or coefficient by which to multiply standardized roughness values to find RRF.

If not, maybe this is a niche for some research?

Thanks,
Pat
Glenn Moeller

Subject: Re: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
Posted: 4/19/2010 Viewed: 28699 times
Hi Patrick,

RRF (formerly Leaf Area Index, LAI) is more akin to C in the rational formula than to Manning's N. Increasing RRF causes a decrease in surface runoff (since Z1 is less than 1 and surface runoff of proportional to Z1 raised to the RRF) with a consequent increase in Z1. This of course leads to higher interflow, Z2 (or flow to GW), baseflow, and ET. I'm not sure how you're trying to use N in WEAP, but I do not believe this is the way to do it. I'm not actually sure it can be done at all.

Hope this helps,
Glenn
Gonzalo Cortes

Subject: Re: Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N   
Posted: 5/5/2010 Viewed: 28648 times
Hi Patrick, I think it should be a mistake associating N in any way with WEAP. Manning's n is more of an "hydraulic" property of a channel, and it should be considered only if you're interested in properties of the water flow inside the channel, such as speed and height of the flow. As WEAP21 doesn't compute or use this values, Manning's N should be of no importance in our data.


หัวข้อ "Runoff Resistance Factor (RRF) and Manning's N"