Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "inflow in a reach"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Santiago Arias

Tiêu đề: inflow in a reach   
đã gửi: 2/26/2010 Đã xem: 22557 times
I would like to know how could I create an entry flow in a specific location in the river?

Also, if there is a difference between having a headflow in a tributary of a larger river or put in this river a inflow
Jack Sieber

Tiêu đề: Re: inflow in a reach   
đã gửi: 2/26/2010 Đã xem: 22556 times
To represent surface inflow to a river, you can either create another river on the Schematic and have it flow into the main river and enter the inflow as the headflow of this tributary, or you can enter the inflow as "Surface Water Inflow" on a reach on the main river. Both approaches will give the same results for streamflow in the main river.

Jack

Chủ đề "inflow in a reach"