Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Richard Peralta

Tiêu đề: Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP   
đã gửi: 2/10/2010 Đã xem: 22691 times
I would like to use WEAP to visualize (and possibly modify) results of a flow distribution strategy determined outside of WEAP. I need to be certain that I am assuming the same network (nodes, branches, bounds) outside of WEAP, as are used in WEAP (i.e. must be able to export network info from WEAP), and must be able to give to WEAP (import into WEAP) the externally developed flow strategy. Can any part of this be done?, If exporting is possible, where would I look in the users manual to see the formats of WEAP outputs (flows entering and leaving each node and branch, and losses).
Chủ đề "Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP"