Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "how use the key Assumptions?"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
edison vizñay

Tiêu đề: how use the key Assumptions?   
đã gửi: 6/4/2009 Đã xem: 24841 times
hello everyone.
I need help on how to use the key Assumptions, please, someone have some file where explain all of the use and meaning of these?.

Jack Sieber

Tiêu đề: Re: how use the key Assumptions?   
đã gửi: 6/4/2009 Đã xem: 24840 times
Please take a look at the WEAP Tutorial chapter "Basic Tools" for a description and example of how to use Key Assumptions. I think it starts on page 40. http://www.weap21.org/Tutorial

Jack

edison vizñay

Tiêu đề: Re: how use the key Assumptions?   
đã gửi: 6/8/2009 Đã xem: 24806 times
Hi jack!
Thanks for your help, But I have this tutorial and I need some more information about this topic, because I need for make the theoretical framework for my thesis. For example why use the key assumptions in the model, which is the mean of this option... thanks...
Jack Sieber

Tiêu đề: Re: how use the key Assumptions?   
đã gửi: 6/10/2009 Đã xem: 24804 times
There are two main benefits from using Key Assumptions.

1. By defining the main assumptions from your study in one place, it becomes very clear to others what those assumptions are and how they differ from one scenario to another.

2. If there are some variables that are referenced many places in your model, such as population growth rates and water consumption (referenced by many demand sites), or transmission link losses, then you can enter the value once (in the Key Assumption) and reference that key assumption variable in every place that uses it (such as the consumption for each demand site). This reduces the possibility for error or inconsistency, and makes it easy to change the value in the scenarios.

Chủ đề "how use the key Assumptions?"