WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Streamflow Gauge"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Huzefa Haji

बिषय: Streamflow Gauge   
Posted: 5/12/2009 हेरिएको: 25518 times
Dear All,
I would like to compare WEAPs simulation with observed discharges. Having placed the streamflow gauge at the point of observation, after the simulation, the results for the gauge only show the observed values but not the simulation ones. I have used the ReadFromFile method for the observed values. How can I visually see both simulation and observed values on the graph?

Regards,
Huzefa
Jack Sieber

बिषय: Re: Streamflow Gauge   
Posted: 5/12/2009 हेरिएको: 25516 times
To see how closely the calculated streamflow compares to the observed gauge dat, in the Results View, go to Supply and Resources \ River \ Streamflow Relative to Gauge (Absolute) or Supply and Resources \ River \ Streamflow Relative to Gauge (%). "Absolute" will show the absolute difference between calculated and observed streamflow (calculated - observed); "%" will show the percentage difference ( (calculated - observed) / observed ).

Jack
Alberto de Tomás

बिषय: Re: Streamflow Gauge   
Posted: 6/8/2011 हेरिएको: 22110 times
Regarding that, when you want to compare observed vs calculated, you must select from the list the streamflow gauge and the catchment inflow node below the gauge or the reach above the gauge?? what is the difference between them??
thanks
शिर्सक "Streamflow Gauge"