Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Linking WEAP to Processing MODFLOW"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Janine Halder

Tiêu đề: Linking WEAP to Processing MODFLOW   
đã gửi: 4/1/2008 Đã xem: 28727 times
Linking WEAP to Processing MODFLOW Janine Halder halder <a href="mailto:halder@ehs.unu.edu">halder@ehs.unu.edu</a>Hello altogether,
I wanted to link WEAP with MODFLOW and I do have an existing Groundwater Model in "Processing MODFLOW". Is it also possible to use this software instead of MODFLOW 2000 and just concerning the following parameters that can be used by WEAP:
BAS6 (Process Basic), BCF6 (Block-Centered Flow),
CHD (Constant-Head), DIS (Discretization), DRN (Drain), HUF2 (Hydrogeologic Unit
Flow), LPF (Layer Property Flow), OC (Output Control), RCH (Recharge), RIV (River),
WEL (Well)."

I am very thankful for any advice and support.
Thanks, Janine
Jack Sieber

Tiêu đề: RE: Linking WEAP to Processing MODFLOW   
đã gửi: 4/2/2008 Đã xem: 28725 times
Good question! Although I have not worked with "Processing MODFLOW"
(PM), as far as I know it is one of many graphical user interfaces for
MODFLOW and other groundwater flow or quality models. As such, PM will
read and write standard MODFLOW files, as it uses MODFLOW to do the
actual groundwater flow calculations. Therefore, you should be able to
link the underlying MODFLOW model to WEAP. One question, though, is
what version of MODFLOW does PM work with, e.g., MODFLOW 2000 or MODFLOW
2005? WEAP is designed to work only with MODFLOW 2000. The MODFLOW
packages you list--BAS6, BCF6, CHD, DIS, DRN, HUF2, LPF, OC, RCH, RIV,
WEL--are all compatible with WEAP.

If you send a copy of your PM / MODFLOW model to me
(jack.sieber@sei-us.org), I could take a quick look to verify that WEAP
can indeed work with it.

I should note that the current version of WEAP cannot deal with some
MODFLOW input file options, such as PARAMETERs and OPEN/CLOSE and
EXTERNAL file references. I am working now to enhance WEAP to handle a
wider range of MODFLOW models. If anyone would like to send me their
MODFLOW model (please don't send the huge results files, though), it
would help me in testing this new version of WEAP.

Jack

Chủ đề "Linking WEAP to Processing MODFLOW"