Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Article in Water Resources Research: "Relations among storage, yield, and instream flow""
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Jack Sieber

Tiêu đề: Article in Water Resources Research: "Relations among storage, yield, and instream flow"   
đã gửi: 10/16/2007 Đã xem: 23764 times
Article in Water Resources Research: "Relations among storage, yield, and instream flow" Jack Sieber jsieber <a href="mailto:jack.sieber@sei-us.org">jack.sieber@sei-us.org</a>I would like to announce the publication of an article in the journal "Water Resoures Research" that used WEAP to explore the relations between reservoir storage, instream flow, and water supply yield for a wide class of reservoirs and operating rules.This and other articles are available on the WEAP website:

http://www.weap21.org/index.asp?doc=16


Abstract:

An extensive literature documents relations between reservoir storage capacity and water supply yield and the properties of instream flow needed to support downstream aquatic ecosystems. However, the literature that evaluates the impact of reservoir operating rules on instream flow properties is limited to a few site-specific studies, and as a result, few general conclusions can be drawn to date. This study adapts the existing generalized water evaluation and planning model (WEAP) to enable general explorations of relations between reservoir storage, instream flow, and water supply yield for a wide class of reservoirs and operating rules. Generalized relationships among these variables document the types of instream flow policies that when combined with drought management strategies, are likely to provide compromise solutions to the ecological and human negotiations for water for different sized reservoir systems. The concept of a seasonal ecodeficit/ecosurplus is introduced for evaluating the impact of reservoir regulation on ecological flow regimes.
Chủ đề "Article in Water Resources Research: "Relations among storage, yield, and instream flow""