Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


 Tin tức Môi trường
LEAP Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Chương trình cho Đại Học

« Quay lại danh sách các khóa học

Germany: Karlsruhe Institute for Technology (KIT)

Đất nước
Germany
Đại học
Karlsruhe Institute for Technology (KIT)
Phòng, ban, sở
Institute for Applied Geosciences
Khóa học
IWRM
Liên hệ
Paulina Alfaro
Trang tin điện tử
http://www.agw.kit.edu/56.php

Vui lòng gửi điều chỉnh hoặc thông tin về khoá đào tạo bổ sung đến courses@weap21.org.