Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Tài nguyên

Ấn vào đây để xem tất cả các nguồn      Ấn vào đây để xem tính năng các nguồn
Bộ dữ liệu WEAP (1 items) Các báo cáo WEAP (5 items) Bài báo/Tài liệu/Báo cáo (2 items)
Nguồn dữ liệu (10 items) Công cụ/Mô hình (23 items) Các trang thông tin (4 items)
Các tổ chức liên quan (15 items)    

Information Websites
Hydrology Web -- Hosts a comprehensive list of links to Hydrology and related Hydrology resources
http://etd.pnl.gov:2080/hydroweb.html
SAFFIRE - Strategic Alliance for Freshwater Information, Resources and Education -- Internet-based tool providing access to information regarding the sustainable management water resouces.
http://www.water-saffire.net
The World's Water -- A site dedicated to providing up-to-date water information, data, and web connections to organizations, institutions, and individuals working on a wide range of global freshwater problems and solutions.
http://www.worldwater.org/
UN Educational Scientific & Cultural Organization - Water -- The UNESCO Water Portal is intended to enhance access to information related to freshwater available on the World Wide Web.
http://www.unesco.org/water/

Bạn có bất kỳ nguồn nào đề xuất chúng tôi thêm vào? Liên hệ.

Xem thêm về chương chình tài nguyên nước của viện môi trường Stockholm

Trở về Trang chủ