ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

คลิกสำหรับทรัพยากรทั้งหมด      Click for featured resources
ฐานข้อมูล WEAP (1 items) รายงานของ WEAP (5 items) Articles/Documents/Reports (2 items)
แหล่งที่มาของข้อมูล (10 items) เครื่องมือ/แบบจำลอง (23 items) เวปไซด์ข้อมูล (4 items)
Relevant Organizations (15 items)    

WEAP Reports
ADAPT - Adaptation to Changing Environments: Water, Climate, Food, and Nature -- As part of the ADAPT project, WEAP was used to develop and evaluate adaptation strategies in the Sacramento Basin to alleviate negative impacts of climate change and variability. A variety of adaptation strategies were analyzed with WEAP to address the tradeoffs between water allocations that prioritize the environment and food security under changing climate and land-use conditions.
SEI-Boston / Natural Heritage Institute (NHI)
downloads/adapt_sacramento.pdf   (2.7 Megs)
Environmentally Optimal Alternative: Bay Delta (California) -- The current lack of understanding of both long-term and owner preferences and biophysical constraints suggest that the plan for the Delta’s future should include a near-term component consisting of immediate, low-conflict restoration opportunities nested with a longer term process that emphasizes local control, learning by doing, and actions that secure the future of the Delta irrespective of future land use decisions. There is too much uncertainty to specify the ultimate targets for types, locations or magnitudes of habitat restoration, but there is sufficient certainty and consensus to move ahead ith the immediate opportunities on which the interested parties already agree. Rather than argue about the extent and magnitude of a long-term plan, Delta stakeholders should work together to immediately implement this more modest set of low-conflict restoration projects. Lessons learned from implementation of these projects coupled with additional time for further analysis will help illuminate and foster consensus on the next steps to take on the path toward a broader restoration program and a sustainable future for the Delta.
Natural Heritage Institute (NHI)
downloads/BayDelta1.pdf   (3.2 Megs)
Feasibility Study of a Maximal Program of Groundwater Banking -- Recognizing that powerful interests will naturally seek to defend the economic developments made possible through historic water diversion, we sought to demonstrate that groundwater banking can become one of the elusive win-win alternatives long desired by the California water community. To make this case we adopted a very systematic approach towards analyzing and surmounting the physical, legal and institutional barriers which could stymie full realization of the yield potential associated with groundwater banking. The intent of this reductionist approach is to preemptively respond to the visceral reactions which are sure to greet a call to strengthen the ties between the management of California’s surface water and groundwater resources. By addressing, and hopefully dispelling, some of these concerns in advance, this report lays the groundwork for to the full realization of the wide-spread benefit made possible through groundwater banking.
Natural Heritage Institute (NHI)
downloads/BayDelta2.pdf   (1.7 Megs)
Simulation of Water Supply and Demand in the Aral Sea Region -- The Aral Sea, a huge saline lake located in the arid south-central region of the former U.S.S.R., is vanishing because the inflows from its two feed rivers, the Amudar’ya and Syrdar'ya, have diminished radically over the past three decades. The loss of river flow is the result of massive increases in river withdrawals, primarily for cotton irrigation in the basins. A microcomputer model, the Water Evaluation and Planning System (WEAP), has been developed for simulating current water balances and evaluating water management strategies in the Aral Sea region. WEAP treats water demand and supply issues in a comprehensive and integrated fashion. The scenario approach allows flexible representation of the consequences of alternative development patterns and supply dynamics. For the Aral region’s complex water systems, a detailed water demand and supply simulation was performed for the 1987-2020 period, assuming that the current practices continue. The analysis provides a picture of an unfolding and deepening crisis.
Stockholm Environment Institute - Boston Center
downloads/aralsea.pdf   (7.1 Megs)
Water demand management scenarios in a water-stressed basin in South Africa -- Like the majority of the river basins in South Africa, water resources in the Olifants River Basin are almost fully allocated. WEAP was used to build a model allowing for the simulation and analysis of various water allocation scenarios and, above all, scenarios of users’ behavior. Water demand management is one of the options discussed in more detail here. Simulations are proposed for diverse climatic situations from dry years to normal years and results are discussed.
International Water Management Institute (IWMI)
downloads/southafrica.pdf   (0.3 Megs)

Have any resources you suggest we add? กรุณาติดต่อเรา.

Learn about the Stockholm Environmental Institute's Water Resources Program

กลับไปยังหน้าหลัก