Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


 Tin tức Môi trường
LEAP Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Anh) (định dạng PDF, 12 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Trung) (định dạng PDF, 11 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Tây Ba Nha) (định dạng PDF, 12 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Pháp) (định dạng PDF, 7 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Ba Tư - Iran) (định dạng PDF, 6 MB)

Nhấn vào đây để tải hướng dẫn (Tiếng Việt) (định dạng PDF, 6 MB)

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu với bạn về WEAP, hệ thống đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước và làm thế nào để áp dụng vào quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Các bài thực hành được trình bày trong tài liệu này thường được sử dụng như phần của khoá đào tạo WEAP, nhưng cũng có thể được sử dụng cho việc tự học tập. Các bài thực hành này giả định rằng bạn đã có vài kiến thức về vấn đề tài nguyên nước và đã quen với các phần mềm chạy trên nền Windows, bao gồm các bảng tính (như là Microsoft Excel).

Các bài tập đào tạo được thiết kế như là một loạt mười hai mô hình độc lập, mặc dù ba mô hình đầu tiên -- "Tìm hiểu WEAP trong 1 giờ", "Các công cụ cơ bản", "Các kịch bản" -- là nền tảng của 9 module sau, và cần phải thực hiện trước tiên nếu bạn không có nhiều thời gian và muốn có nhưng thông tin chung nhất về WEAP, xin hoàn thành 5 module đầu tiên Chúng sẽ giới thiệu cho bạn về WEAP và những thành phần cơ bản của phân tích nhu cầu và cung cấp nước.

Học WEAP trong một giờ

m                     khởi tạo một khu vực nghiên cứu

m                     Thiết lập các thông số chung

m                     Nhập các thành phần vào Sơ đồ

m                     Nhận những kết quả đầu tiên

Công cụ cơ bản

m                     Tạo và sử dụng giả định chính

m                     Sử dụng công cụ xây dựng biểu thức

Kịch bản

m                     Chuẩn bị nền tảng cho các kịch bản

m                     Tạo kịch bản tham khảo

m                     Sử dụng phương pháp năm nước

m                     khởi tạo và chạy các kịch bản

Tinh chỉnh các phân tích nhu cầu

m                     Nhu cầu rời rạc

m                     Mô hình hoá việc quản lý mặt nhu cầu, tổn thất và tái sử dụng

m                     Thiết lập các ưu tiên phân bổ nhu cầu

Tinh chỉnh nguồn cung cấp nước

m                     Thay đổi thứ tự cấp nước ưu tiên

m                     Mô hình hồ chứa

m                     Thêm những nhu cầu của dòng chảy

m                     Mô hình hóa tài nguyên nước ngầm

Dữ liệu, Kết quả và Định dạng

m                     chuyển đổi dữ liệu

m                     Nhập chuỗi thời gian

m                     Làm việc với kết quả

m                     Đang định dạng

Các hồ chứa và sản xuất năng lượng

m                     Mô hình hồ chứa

m                     Thêm việc tính toán thủy điện

m                     Mô hình nhà máy thủy điện sử dụng dòng chảy sông

Chất lượng nước

m                     Thiết lập mô hình chất lượng

m                     Nhập dữ liệu chất lượng nước

m                     Sử dụng các "Ràng buộc Chất lượng nước đầu vào" cho các "Điểm Nhu Cầu"

m                     Đưa hoạt động gây ô nhiễm vào điểm nhu cầu dùng nước

m                     Mô hình hóa nhà máy xử lý nước thải

Giao diện WEAP/QUAL2K

m                     Kết nối với QUAL2K

m                     Chạy các kịch bản

Thủy văn

m                     Mô hình hóa lưu vực: Mô hình mưa rào dòng chảy

m                     Mô hình các lưu vực: mô hình độ ẩm đất

m                     Mô phỏng tương tác nước mặt và nước dưới đất

Phân tích tài chính

m                     Thiết lập mô hình chi phí và doanh thu

m                     Mô hình chi phí

m                     Mô hình hoá doanh thu

Kết nối WEAP tới MODFLOW

m                     Liên kết tới MODFLOW

m                     Đang chạy MODFLOW và trình bày kết quả

m                     Kịch bản: Tăng dân số

m                     Kịch bản: Tưới

m                     Kịch bản: Bổ cập nhân tạo

Liên kết WEAP với LEAP

m                     Liên kết WEAP với LEAP

m                     Kịch bản phát điện từ WEAP

m                     Kịch bản: Nhu cầu Nước làm mát từ LEAP

m                     Kịch bản: Nhu cầu điện từ WEAP