Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του WEAP
WEAP
Το WEAP είναι μια πρωτοβουλία του Stockholm Environment Institute.


Σχετικά με το WEAP

Αρχική Σελίδα
Γιατί το WEAP;
Χαρακτηριστικά
Τί νέο υπάρχει;
Δείγματα Εικόνων
Επίδειξη
Εφαρμογές
Δημοσιεύσεις
Ιστορική Αναδρομή και Συνεισφορά

Χρησιμοποιώντας το WEAP
Λήψη
Αδειοδότηση
Οδηγός Χρήστη
Εκπαιδευτικό Υλικό
Videos
Υλικό

Συζητήσεις Μελών
Συζητήσεις
Λίστα Μελών
Επεξεργασία Προφιλ

Πρόσθετη Βοήθεια
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Μαθήματα
Συνεργασίες

Ποιοί Είμαστε
Πρόγραμμα Υδατικών Πόρων του SEI-US
Επικοινωνήστε μαζί μας


Περιβαλλοντικές Ειδήσεις
LEAP
Ενδιαφέρεστε για την Ενέργεια;
Ενημερωθείτε για το LEAP: Το λογισμικό του SEI για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Αγγλικά) (PDF Μορφή, 14 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Κινέζικα) (PDF Μορφή, 11 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Ισπανικά) (PDF Μορφή, 12 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Γαλλικά) (PDF Μορφή, 7 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Φαρσί) (PDF Μορφή, 6 ΜΒ)

Click here to download the tutorial (Vietnamese) (PDF Μορφή, 6 ΜΒ)

Click here to download the WEAP-MABIA tutorial (English) (PDF Μορφή, 4 ΜΒ)

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα σας εισάγει στο WEAP (Water Evaluation And Planning system) και στο πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιούνται συνήθως ως μέρος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του WEAP, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για ατομική μελέτη. They assume that you have some background in water resources issues and familiarity with Windows-based software, including spreadsheets (such as Microsoft Excel).

The training exercises are designed as a series of twelve independent modules, although the first three modules -- "WEAP in One Hour," "Basic Tools," and "Scenarios" -- are the foundation of the following nine modules, and should be completed first. If you only have a few hours and want to get a general impression of how WEAP works, then complete the first five modules. They will introduce you to WEAP and the basic elements of water demand and supply analysis.

Το WΕAP σε μία ώρα

      Δημιουργώντας την Περιοχή Μελέτης

      Ορίζοντας Γενικές Παραμέτρους

      Εισάγοντας τα Στοιχεία σε Σχηματική Απεικόνιση

      Λαμβάνοντας τα Πρώτα Αποτελέσματα

Βασικά Εργαλεία

      Δημιουργώντας και Χρησιμοποιώντας Βασικές Παραδοχές

      Using the Expression Builder

Σενάρια

      Προετοιμάζοντας το έδαφος για τα Σενάρια

      Δημιουργώντας το Σενάριο Αναφοράς

      Using the Water Year Method

      Creating and Running Scenarios

Refining the Demand Analysis

      Disaggregating Demand

      Μοντελοποίηση της Διαχείρισης της Ζήτησης, των Απωλειών και της Επαναχρησιμοποίησης

      Ορίζοντας Προτεραιότητες στην Κατανομή Ζήτησης

Refining the Supply

      Μεταβάλλοντας τις Προτεραιότητες της Προσφοράς

      Μοντελοποίηση των Ταμιευτήρων

      Adding Flow Requirements

      Μοντελοποίηση των Πηγών Υπόγειων Υδάτων

Δεδομένα, Αποτελέσματα και Μορφοποίηση

      Exchanging Data

      Εισάγοντας Χρονοσειρές

      Εργασία με Αποτελέσματα

      Μορφοποίηση

Ταμιευτήρες και Παραγωγή Ενέργειας

      Μοντελοποίηση των Ταμιευτήρων

      Προσθέτοντας Υπολογισμούς Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

      Modeling Run-of-River Power Plants

Ποιότητα νερού

      Setting up Quality Modeling

      Εισάγοντας Δεδομένα για την Ποιότητα του Νερού

      Using Water Quality Inflow Constraints for a Demand Site

      Εισάγοντας Δραστηριότητα Παραγωγής Ρύπανσης σε Σημεία Ζήτησης

      Μοντελοποιώντας μια Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Η διεπιφάνεια WEAP/QUAL2K

      Σύνδεση με το QUAL2K

      Running Scenarios

Υδρολογία

      Προσομοιώνοντας Λεκάνες Απορροής: Το Μοντέλο Κατακρημνίσεων-Απορροής

      Προσομοιώνοντας Λεκάνες Απορροής: Το Μοντέλο Υγρασίας Εδάφους

      Προσομοιώνοντας την αλληλεπίδραση Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Snow Hydrology and PEST Calibration

      Explore the Pre-Existing Model

      Enter Catchment Climate and Calibration Data

      Explore the Model Sensitivity

      Calibrate with PEST

      Appendix

Οικονομική Ανάλυση

      Setting up the Cost and Revenue Model

      Modeling Cost

      Modeling Revenue

Συνδέοντας το WEAP με το MODFLOW

      Σύνδεση με το MODFLOW

      Running MODFLOW and Viewing Results

      Σενάριο: Αύξηση Πληθυσμού

      Σενάριο: Άρδευση

      Scenario: Artificial Recharge

Linking WEAP to LEAP

      Linking WEAP to LEAP

      Scenario: Hydropower Generation from WEAP

      Scenario: Demand for Cooling Water from LEAP

      Scenario: Electricity Demand from WEAP