Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του WEAP
WEAP
Το WEAP είναι μια πρωτοβουλία του Stockholm Environment Institute.


Σχετικά με το WEAP

Αρχική Σελίδα
Γιατί το WEAP;
Χαρακτηριστικά
Τί νέο υπάρχει;
Δείγματα Εικόνων
Επίδειξη
Εφαρμογές
Δημοσιεύσεις
Ιστορική Αναδρομή και Συνεισφορά

Χρησιμοποιώντας το WEAP
Λήψη
Αδειοδότηση
Οδηγός Χρήστη
Εκπαιδευτικό Υλικό
Videos
Υλικό

Συζητήσεις Μελών
Συζητήσεις
Λίστα Μελών
Επεξεργασία Προφιλ

Πρόσθετη Βοήθεια
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Μαθήματα
Συνεργασίες

Ποιοί Είμαστε
Πρόγραμμα Υδατικών Πόρων του SEI-US
Επικοινωνήστε μαζί μας


 Περιβαλλοντικές Ειδήσεις
LEAP Ενδιαφέρεστε για την Ενέργεια;
Ενημερωθείτε για το LEAP: Το λογισμικό του SEI για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Αγγλικά) (PDF Μορφή, 12 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Κινέζικα) (PDF Μορφή, 11 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Ισπανικά) (PDF Μορφή, 12 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Γαλλικά) (PDF Μορφή, 7 ΜΒ)

Επιλέξτε εδώ για λήψη του εκπαιδευτικού υλικού (Φαρσί) (PDF Μορφή, 6 ΜΒ)

Click here to download the tutorial (Vietnamese) (PDF Μορφή, 6 ΜΒ)

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα σας εισάγει στο WEAP (Water Evaluation And Planning system) και στο πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιούνται συνήθως ως μέρος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του WEAP, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για ατομική μελέτη. They assume that you have some background in water resources issues and familiarity with Windows-based software, including spreadsheets (such as Microsoft Excel).

The training exercises are designed as a series of twelve independent modules, although the first three modules -- "WEAP in One Hour," "Basic Tools," and "Scenarios" -- are the foundation of the following nine modules, and should be completed first. If you only have a few hours and want to get a general impression of how WEAP works, then complete the first five modules. They will introduce you to WEAP and the basic elements of water demand and supply analysis.

Το WΕAP σε μία ώρα

m                     Δημιουργώντας την Περιοχή Μελέτης

m                     Ορίζοντας Γενικές Παραμέτρους

m                     Εισάγοντας τα Στοιχεία σε Σχηματική Απεικόνιση

m                     Λαμβάνοντας τα Πρώτα Αποτελέσματα

Βασικά Εργαλεία

m                     Δημιουργώντας και Χρησιμοποιώντας Βασικές Παραδοχές

m                     Using the Expression Builder

Σενάρια

m                     Προετοιμάζοντας το έδαφος για τα Σενάρια

m                     Δημιουργώντας το Σενάριο Αναφοράς

m                     Using the Water Year Method

m                     Creating and Running Scenarios

Refining the Demand Analysis

m                     Disaggregating Demand

m                     Μοντελοποίηση της Διαχείρισης της Ζήτησης, των Απωλειών και της Επαναχρησιμοποίησης

m                     Ορίζοντας Προτεραιότητες στην Κατανομή Ζήτησης

Refining the Supply

m                     Μεταβάλλοντας τις Προτεραιότητες της Προσφοράς

m                     Μοντελοποίηση των Ταμιευτήρων

m                     Adding Flow Requirements

m                     Μοντελοποίηση των Πηγών Υπόγειων Υδάτων

Δεδομένα, Αποτελέσματα και Μορφοποίηση

m                     Exchanging Data

m                     Εισάγοντας Χρονοσειρές

m                     Εργασία με Αποτελέσματα

m                     Μορφοποίηση

Ταμιευτήρες και Παραγωγή Ενέργειας

m                     Μοντελοποίηση των Ταμιευτήρων

m                     Προσθέτοντας Υπολογισμούς Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

m                     Modeling Run-of-River Power Plants

Ποιότητα νερού

m                     Setting up Quality Modeling

m                     Εισάγοντας Δεδομένα για την Ποιότητα του Νερού

m                     Using Water Quality Inflow Constraints for a Demand Site

m                     Εισάγοντας Δραστηριότητα Παραγωγής Ρύπανσης σε Σημεία Ζήτησης

m                     Μοντελοποιώντας μια Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Η διεπιφάνεια WEAP/QUAL2K

m                     Σύνδεση με το QUAL2K

m                     Running Scenarios

Υδρολογία

m                     Προσομοιώνοντας Λεκάνες Απορροής: Το Μοντέλο Κατακρημνίσεων-Απορροής

m                     Προσομοιώνοντας Λεκάνες Απορροής: Το Μοντέλο Υγρασίας Εδάφους

m                     Προσομοιώνοντας την αλληλεπίδραση Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Οικονομική Ανάλυση

m                     Setting up the Cost and Revenue Model

m                     Modeling Cost

m                     Modeling Revenue

Συνδέοντας το WEAP με το MODFLOW

m                     Σύνδεση με το MODFLOW

m                     Running MODFLOW and Viewing Results

m                     Σενάριο: Αύξηση Πληθυσμού

m                     Σενάριο: Άρδευση

m                     Scenario: Artificial Recharge

Linking WEAP to LEAP

m                     Linking WEAP to LEAP

m                     Scenario: Hydropower Generation from WEAP

m                     Scenario: Demand for Cooling Water from LEAP

m                     Scenario: Electricity Demand from WEAP