Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Hỗ trợ hợp tác

SEI US cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ bạn trong việc sử dụng WEAP, bao gồm đào tạo, chuẩn bị dữ liệu, hợp tác về quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và cải tiến phần mềm WEAP được tuỳ chỉnh.

Đào tạo trong sử dụng WEAP

Bản quyền sử dụng WEAP bao gồm những hỗ trợ kỹ thuật nhỏ cho người dùng. Chúng tôi khuyến cáo rằng người nhận phần mềm WEAP quan tâm đào tạo để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm. Chương trình đào tạo của chúng tôi bao gồm những vấn đề kỹ thuật về sử dụng WEAP, hướng dẫn sử dụng hệ thống quy hoạch tài nguyên nước tổng hợp và kỹ thuật chuyển đổi kết quả. Chương trình đào tạo được tổ chức tại Boston hoặc tại địa phương. Khóa đào tạo thường trong ba ngày hoặc có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Chuẩn bị dữ liệu

WEAP yêu cầu phải xây dựng một cơ sở dữ liệu có thể phản ánh các thành phần sử dụng hiện tại, cung cấp nước và thủy văn. SEI Mỹ (SEI US) có thể cung cấp WEAP đã nạp sẵn một cơ sở dữ liệu tạm thời cho "Tài khoản Hiện Tại" Dịch vụ này sẽ tăng tốc độ sử dụng WEAP của bạn. Cơ sở dữ liệu tạm thời được lấy từ từ các nguồn hiện có, thông tin và dữ liệu chung từ người nhận của WEAP.

Hợp tác trong qui hoạch tổng hợp nguồn nước

Ngoài việc cung cấp phần mềm WEAP, SEI Mỹ (SEI US) tiến hành các dự án hợp tác các vấn đề về nước. Các dự án có cách tiếp cận một cách hệ thống bao gồm tất cả các mặt quan trọng của vấn đề trong địa phương như: cung cấp nước, sử dụng nước, chất lượng nước, cấp phát, khuôn khổ thể chế và bảo vệ môi trường. Mục đích thường là một quá trình bao gồm có sự tham gia các bên liên quan phản ánh về kế hoạch thay thế của hành động và những tác động lên chính sách.

Tầm nhìn là một kỹ năng đặc biệt hữu ích đối với những vấn đề phức tạp, khi xu hướng chiếm ưu thế là một phần của vấn đề và khi thời gian đủ dài cho sự lựa chọn có chủ ý. Quá trình xây dựng nhận thức bằng cách mở rộng khả năng vượt ra ngoài những gì vốn có trong xu hướng hiện nay. Diễn biến viễn cảnh tương lai thường được chia thành ba bước: sự hiểu biết về vấn đề, phác thảo hình ảnh trong tương lai, và xây dựng kịch bản. WEAP được sử dụng để hỗ trợ quá trình hình dung và đánh giá tương lai thay thế.

Tuỳ biến phần mềm

SEI US có thể tuỳ biến phần mềm để phù hợp những nhu cầu cụ thể của dự án của bạn.

Liên hệ để biết thêm thông tin về các dịch vụ này.


Trở về Trang chủ