Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ

 Tin tức Môi trường
LEAP Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Các khóa đào tạo

Đào tạo Sắp tới


Đào tạo Trực tuyến (3 ngày, 3 giờ/ngày, $350, Syllabus)

14-16 April 2015, Online, Tiếng Anh

28-30 April 2015, Online, Tiếng Anh

Đào tạo trong Qúa khứ

April 12-15, 2011, Madrid, Spain

June 19-24, 2011, Kibbutz Ketura, Israel

8-9 October 2011, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran   Report and Photographs

1-3 Tháng Mười Một 2011, Online, Tiếng Anh    Một khóa học miễn phí sẽ trang bị cho bạn các tính năng cơ bản của WEAP.

7-9 Tháng Mười Một 2011, Online, Tiếng Tây Ban Nha   Este curso abarca las capacidades básicas de WEAP.

12-14 Tháng Mười Một 2012, Online, Tiếng Anh: Một khóa học miễn phí sẽ trang bị cho bạn các tính năng cơ bản của WEAP.

14-16 Tháng Mười Một 2012, Online, Tiếng Anh: Một khóa học miễn phí sẽ trang bị cho bạn các tính năng cơ bản của WEAP.

19-21 Tháng Mười Một 2012, Online, Tiếng Anh: Một khóa học miễn phí sẽ trang bị cho bạn các tính năng cơ bản của WEAP.

11-13 Tháng Mười hai 2012, Online, Tiếng Anh: Một khóa học miễn phí sẽ trang bị cho bạn các tính năng cơ bản của WEAP.

18-20 Tháng Mười hai 2012, Online, Tiếng Tây Ban Nha: Este curso abarca las capacidades básicas de WEAP

16-18 Tháng 9 2014, Online, Tiếng Anh

7-9 Tháng mười 2014, Online, Tiếng Anh


Nếu có nhu cầu đào tạo, liên hệ theo địa chỉ: Training@weap21.org

Trở về Trang chủ