Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Các khóa đào tạo

Space is limited.

Ngày tháng Mô tả Ngôn ngữ Vị trí Price Register
3 Tháng mười 2017 -
5 Tháng mười 2017
17:00-19:00 EDT
Giới thiệu, 3 ngày, 3 giờ/ngày. Tóm lược Tiếng Anh Online $250 USD Registration Form
17 Tháng mười 2017 -
19 Tháng mười 2017
8:00-11:00 EDT
Giới thiệu, 3 ngày, 3 giờ/ngày. Tóm lược Tiếng Anh Online $250 USD Registration Form