Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


 Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Training Courses

Space is limited.

Dates Description Language Location Price Register
14 March 2016 -
16 March 2016
8:00-11:00 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus English Online $250 USD FULL
28 March 2016 -
30 March 2016
12:00-15:00 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus English Online $250 USD FULL
18 April 2016 -
20 April 2016
8:00-11:00 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus English Online $250 USD Registration Form
3 October 2016 -
5 October 2016
17:00-19:00 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus English Online $250 USD Registration Form
17 October 2016 -
19 October 2016
8:00-11:00 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus English Online $250 USD Registration Form