WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

Screens को उधहरण

चित्र: GIS tools for configuring your system. Drag and drop to create and position. Add ArcView or other standard GIS vector or raster files as background layers. Instant access to data and results for any node.
तस्बिर अबलोकन

तथ्याङ्क: Model building: create variables and relationships, enter assumptions and projections using mathematical expressions, dynamically link to Excel.
तथ्याङ्क अबलोकन

नतिजाहरु: Detailed and flexible display of all model outputs, in charts and tables and on the Schematic.
नतिजा अबलोकन

नतिजाहरु: उत्तरहरु नक्समा देखाउ
Results on the map

Scenario Explorer: Highlight key assumptions and indicators in your system and explore how changes in one can affect the other.
Scenario Explorer View

Notes: Document your data and assumptions.
Notes View

अर्को: प्रस्तुति