Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του WEAP
WEAP
Το WEAP είναι μια πρωτοβουλία του Stockholm Environment Institute.


Σχετικά με το WEAP

Αρχική Σελίδα
Γιατί το WEAP;
Χαρακτηριστικά
Τί νέο υπάρχει;
Δείγματα Εικόνων
Επίδειξη
Εφαρμογές
Δημοσιεύσεις
Ιστορική Αναδρομή και Συνεισφορά

Χρησιμοποιώντας το WEAP
Λήψη
Αδειοδότηση
Οδηγός Χρήστη
Εκπαιδευτικό Υλικό
Videos
Υλικό

Συζητήσεις Μελών
Συζητήσεις
Λίστα Μελών
Επεξεργασία Προφιλ

Πρόσθετη Βοήθεια
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Μαθήματα
Συνεργασίες

Ποιοί Είμαστε
Πρόγραμμα Υδατικών Πόρων του SEI-US
Επικοινωνήστε μαζί μας


Περιβαλλοντικές Ειδήσεις
LEAP
Ενδιαφέρεστε για την Ενέργεια;
Ενημερωθείτε για το LEAP: Το λογισμικό του SEI για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Γιατί το WEAP;

Επισκόπηση     Υπόβαθρο     Προσέγγιση     Παραδείγματα     Ανάπτυξη

Επισκόπηση

Το WEAP είναι ένα εργαλείου λογισμικού για την ολοκληρωμένο σχεδιασμό υδατικών πόρων που υποστηρίζει αλλά δεν υποκαθιστά τον εξειδικευμένο σχεδιαστή. Παρέχει μια ολοκληρωμένη, ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη δομή για σχεδιασμό και ανάλυση πολιτικών. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τομέα των υδάτων θεωρούν το WEAP ως ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν όπως μοντέλα, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα και άλλα λογισμικά. Η εισαγωγή αυτή παρουσιάζει το σκοπό του WEAP, την προσέγγιση και τη δομή του. Μια λεπτομερέστερη τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του WEAP είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστή έκδοση, τον Οδηγό Χρήσης του WEAP.

Υπόβαθρο

Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση γλυκού νερού. Ο επιμερισμός των πεπερασμένων σε διαθεσιμότητα υδατικών πόρων, οι προβληματισμοί σχετικά με την περιβαλλοντική ποιότητα, ο σχεδιασμός κάτω από συνθήκες διακύμανσης και κλιματικής αβεβαιότητας, και η ανάγκη για ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών αειφόρου χρήσης νερού αποτελούν ολοένα και πιο πιεστικά ζητήματα για τους σχεδιαστές των συστημάτων υδατικών πόρων. Τα συμβατικά μοντέλα προσομοίωσης με βάση την προσφορά δεν είναι πάντα επαρκή για την εξερεύνηση όλου του εύρους των δυνατών επιλογών διαχείρισης.

Κατά την τελευταία δεκαετία, έγινε εντονότερη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των υδατικών πόρων, η οποία τοποθετεί τα έργα προσφοράς νερού στο πλαίσιο της διαχείρισης της ζήτησης, και της ποιότητας των υδάτων καθώς και της διαφύλαξης και προστασίας των οικοσυστημάτων. Το WEAP ενσωματώνει αυτές τις αρχές σε ένα πρακτικό εργαλείο για το σχεδιασμό/διαχείριση των υδατικών πόρων και την ανάλυση θεμάτων πολιτικής. Το WEAP θέτει τα σχετικά με τη ζήτηση θέματα, όπως είναι τα πρότυπα χρήσης νερού, η αποδοτικότητα του εξοπλισμού, οι στρατηγικές επαναχρησιμοποίησης, το κόστος και τα συστήματα κατανομής του νερού σε ισότιμη βάση με θέματα διαχείρισης προσφοράς, όπως η παροχή υδατορρεύματος, οι πόροι υπόγειων υδάτων,οι ταμιευτήρες, και η μεταφορά ύδατος. Το WEAP διακρίνεται επίσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση που προσφέρει σχετικά με την προσομοίωση τόσο των φυσικών (πχ απαιτήσεις εξατμισοδιαπνοής, απορροή, βασική παροχή) όσο και των τεχνητών στοιχείων (πχ ταμιευτήρες, άντληση υπόγειων υδάτων) των υδατικών συστημάτων. Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν στο σχεδιαστή πρόσβαση σε μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση του εύρους των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση των υδατικών πόρων στο παρόν και στο μέλλον. Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτων.

Το WEAP υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες:

 • Βάση δεδομένων υδατικού ισοζυγίου: Το WEAP παρέχει ένα σύστημα διατήρησης πληροφοριών για την προσφορά και τη ζήτηση του νερού
 • Εργαλείο δημιουργίας σεναρίων: Το WEAP προσομοιώνει τη ζήτηση νερού, την προσφορά νερού, την απορροή, την παροχή υδατορρεύματος, την αποθήκευση, τη ρύπανση, την επεξεργασία και την απόρριψη, και την ποιότητα των ρευμάτων.
 • Εργαλείο ανάλυσης πολιτικών: Το WEAP αξιολογεί ένα εύρος επιλογών ανάπτυξης και διαχείρισης υδατικών πόρων και λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές και ανταγωνιστικές χρήσεις των υδατικών συστημάτων

Η προσέγγιση του WEAP

Το WEAP λειτουργεί στη βάση της αρχής του υδατικού ισοζυγίου και μπορεί να εφαρμοστεί σε αστικά και αγροτικά συστήματα, σε σύστημα μιας λεκάνης απορροής ή σε πολύπλοκα συστήματα διασυνοριακών λεκανών απορροής. Επιπλέον, το WEAP μπορεί να προσομοιώσει ένα εύρος φυσικών και τεχνητών στοιχείων αυτών των συστημάτων, όπως είναι η βροχή και η απορροή όμβριων υδάτων, η βασική παροχή και η επαναφόρτιση του υπόγειου υδροφορέα από κατακρημνίσεις, κλαδικές αναλύσεις ζήτησης, διατήρηση υδάτων, δικαιώματα και προτεραιότητες σε θέματα κατανομής υδατικών πόρων, λειτουργίες ταμιευτήρων, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, παρακολούθηση ρύπανσης και της ποιότητας του νερού, αξιολογήσεις ευπάθειας και απαιτήσεις οικοσυστήματος. Η ενότητα της οικονομικής ανάλυσης επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει συγκρίσεις κόστους-οφέλους για τα έργα.

Ο αναλυτής αναπαριστά το σύστημα ως προς τους διάφορους διαθέσιμους πόρους (π.χ ποτάμια, ρυάκια, υπόγεια ύδατα, ταμιευτήρες και μονάδες αφαλάτωσης), την απόληψη, μεταφορά και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, τη ζήτηση νερού, τη ρύπανση και τις απαιτήσεις του οικοσυστήματος. Η δομή των δεδομένων και το επίπεδο λεπτομέρειας μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο σύστημα και μια συγκεκριμένη ανάλυση.

Οι εφαρμογές του WEAP περιλαμβάνουν διάφορα βήματα.

 • Ορισμός της μελέτης: Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα, τα όρια του χώρου, οι συνιστώσες του συστήματος και η διατύπωση του προβλήματος.
 • Τρέχοντες υπολογισμοί: Αναπτύσσεται μια αποτύπωση της τρέχουσας ζήτησης νερού, των ρυπαντικών φορτίων, των πόρων και των προμηθειών του συστήματος. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως βήμα βαθμονόμησης κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.
 • Σενάρια: Μπορεί να διερευνηθεί μια σειρά εναλλακτικών υποθέσεων για τις μελλοντικές επιδράσεις των πολιτικών, του κόστους, του κλίματος, για παράδειγμα στη ζήτηση νερού, την προσφορά νερού, την υδρολογία και τη ρύπανση. (Οι δυνατότητες των σεναρίων παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.)
 • Αξιολόγηση: Τα σενάρια αξιολογούνται με γνώμονα την επάρκεια του νερού, το κόστος και το όφελος, τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς στόχους, και την ευαισθησία ως προς την αβεβαιότητα έναντι σε μεταβλητές -«κλειδιά».

Παραδείγματα Αναλύσεων Σεναρίων στο WEAP

Η ανάλυση σεναρίων αποτελεί κεντρικό άξονα του WEAP Για τη διερεύνηση του μοντέλου χρησιμοποιούνται σενάρια με μια σειρά ερωτήσεων "τί θα συμβεί εάν" όπως :

 • Τί θα συμβεί εάν αλλάξουν τα πρότυπα πληθυσμιακής αύξησης και οικονομικής ανάπτυξης;
 • Τί θα συμβεί εάν μεταβληθούν οι λειτουργικοί κανόνες των ταμιευτήρων;
 • Τί θα συμβεί εάν αξιοποιηθούν περισσότερο τα υπόγεια ύδατα;
 • Τί θα συμβεί εάν καθιερωθούν μέτρα διατήρησης υδάτων;
 • Τί θα συμβεί εάν οι απαιτήσεις του οικοσυστήματος γίνουν αυστηρότερες;
 • Τί θα συμβεί εάν καθιερωθεί ένα πρόγραμμα συνδυασμένης χρήσης για την αποθήκευση πλεοναζόντων επιφανειακών υδάτων σε υπόγειους υδροφορείς;
 • Τί θα συμβεί εάν εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης υδάτων;
 • Τί θα συμβεί εάν εφαρμοστεί μια πιο αποδοτική τεχνική άρδευσης;
 • Τί θα συμβεί εάν το μείγμα των αγροτικών καλλιεργειών αλλάξει;
 • Τί θα συμβεί εάν η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει την προσφορά και τη ζήτηση του νερού;
 • Πώς επηρεάζει η ρύπανση των ρευμάτων νερού ανάντη την ποιότητα του νερού κατάντη;
 • Πώς επηρεάζουν την απορροή οι αλλαγές των χρήσεων γης;

Ανάπτυξη του WEAP

Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Στοκχολμης ήταν ο βασικός υποστηρικτής για την ανάπτυξη του WEAP. Hydrologic Engineering Center of the US Army Corps of Engineers χρηματοδότησε σημαντικές βελτιώσεις. Ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των: Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), USAID, US EPA, IWMI, Water Research Foundation (formerly AwwaRF) και το Global Infrastructure Fund of Japan έχουν προσφέρει στήριξη στο έργο. Το WEAP έχει εφαρμοστεί σε αξιολογήσεις υδατικών συστημάτων σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων: : Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Βραζιλία, Γερμανία, Γκάνα, Burkina Faso, Κένυα, Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ομάν, Κεντρική Ασία, Ινδία, Σρι Λάνκα, Νεπάλ, Κίνα, Νότια Κορέα, και Ταυλάνδη.

επόμενο: Χαρακτηριστικά