Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Đăng ký ngay bây giờ -Chỗ trống có giới hạn

Chào mừng bạn đến với WEAP!

WEAP (Hệ thống "Đánh giá và Quy hoạch Tài nguyên nước"-"Water Evaluation And Planning") là một công cụ phần mềm thân thiện với người dùng sử dụng cách tiếp cận tổng hợp để quy hoạch tài nguyên nước.

Những thách thức trong việc quản lý nước ngọt đang ngày càng trở nên phổ biến. Do vậy, việc phân bổ nguồn nước hạn chế đó cho nước dùng cho nông nghiệp, sinh hoạt đô thị và môi trường đòi hỏi sự tích hợp đầy đủ của việc cấp nước, nhu cầu dùng nước, chất lượng nước và cân nhắc về sinh thái. Hệ thống "Đánh giá và Quy hoạch Tài nguyên nước" (WEAP) có mục đích hỗ trợ kết hợp những vấn đề này vào một công cụ tiện lợi cho quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước. WEAP được phát triển bởi Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

Những điểm nổi bật của WEAP

Tiếp cận tổng hợp Các tiếp cận độc đáo trong việc thực hiện các đánh giá quy hoạch tài nguyên nước tổng hợp
Chu trình các bên liên quan Mô tả rõ ràng cấu trúc các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước của các bên liên quan qua một giao diện mở, thân thiện
Cân bằng nước Một cơ sở dữ liệu duy trì thông tin nhu cầu nước và cung cấp để điều chỉnh mô hình cân bằng khối lượng trên một kiến ​​trúc liên kết nút
Mô tả điều kiện nền Tính toán nhu cầu dùng nước, lượng nước cấp, dòng chảy mặt, thấm, nhu cầu nước tưới, dòng chảy, lượng trữ và phát sinh ô nhiễm, xử lý, lưu lượng và chất lượng của dòng chảy vào theo các kịch bản thủy văn và chính sách
Các kịch bản chính sách Đánh giá một phạm vi đầy đủ của các lựa chọn quản lý phát triển tài nguyên nước và thực hiện việc tính toán sử dụng tương hỗ của các hệ thống nguồn nước
Giao diện người dùng thân thiện Giao diện đồ hoạ kéo-thả trên nền GIS với mô hình đầu ra linh hoạt như bản đồ, biểu đồ và bảng biểu
Tích hợp mô hình Các liên kết thủy lực với các phần mềm và mô hình như QUÀLK, MODFLOW, MODPATH, PEST, EXEL VÀ GAMS

Sơ đồ WEAP

xem tiếp: Vì sao dùng WEAP?