Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του WEAP
WEAP
Το WEAP είναι μια πρωτοβουλία του Stockholm Environment Institute.


Σχετικά με το WEAP

Αρχική Σελίδα
Γιατί το WEAP;
Χαρακτηριστικά
Τί νέο υπάρχει;
Δείγματα Εικόνων
Επίδειξη
Εφαρμογές
Δημοσιεύσεις
Ιστορική Αναδρομή και Συνεισφορά

Χρησιμοποιώντας το WEAP
Λήψη
Αδειοδότηση
Οδηγός Χρήστη
Εκπαιδευτικό Υλικό
Videos
Υλικό

Συζητήσεις Μελών
Συζητήσεις
Λίστα Μελών
Επεξεργασία Προφιλ

Πρόσθετη Βοήθεια
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Μαθήματα
Συνεργασίες

Ποιοί Είμαστε
Πρόγραμμα Υδατικών Πόρων του SEI-US
Επικοινωνήστε μαζί μας


Περιβαλλοντικές Ειδήσεις
LEAP
Ενδιαφέρεστε για την Ενέργεια;
Ενημερωθείτε για το LEAP: Το λογισμικό του SEI για τον ενεργειακό σχεδιασμό.


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Register now -- space is limited

Καλωσορίσατε στο WEAP!

WEAP ("Water Evaluation And Planning" system) είναι ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο λογισμικού που προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό των υδατικών πόρων

Οι προκλήσεις της διαχείρισης του γλυκού νερού αποτελούν ένα θέμα διαρκώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος. Η κατανομή των πεπερασμένων σε διαθεσιμότητα υδατικών πόρων μεταξύ αγροτικών, αστικών και περιβαλλοντικών χρήσεων απαιτεί μια ολοκληρωμένη θεώρηση της προσφοράς, της ζήτησης, της ποιότητας του νερού και των οικολογικών ζητημάτων. Το Water Evaluation and Planning system, ή WEAP, στοχεύει στην ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων στα πλαίσια ενός πρακτικού και εύρωστου εργαλείου για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό/διαχείριση των υδατικών πόρων. Το WEAP αναπτύχθηκε από το SEI Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

Βασικά Σημεία του WEAP

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Μοναδική προσέγγιση για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υδατικών πόρων
Διαδικασίες Συμμετεχόντων Transparent structure facilitates engagement of diverse stakeholders in an open process
Υδατικό Ισοζύγιο Η βάση δεδομένων αποθηκεύει την πληροφορία της προσφοράς και της ζήτησης του νερού για τη δημιουργία του μοντέλου ισοζυγίου μάζας με αρχιτεκτονική κόμβων και συνδέσμων
Εργαλείο Προσομοίωσης Υπολογίζει ζήτηση και προσφορά νερού, απορροή, διήθηση, απαιτήσεις των καλλιεργειών, παροχές και αποθήκευση, και πρόκληση ρύπανσης, επεξεργασία, ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων και εξερχόμενων παροχών νερού κάτω από μεταβαλλόμενα υδρολογικά σενάρια και πολιτικές
Σενάρια Πολιτικών Αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάπτυξης και διαχείρισης και λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές και ανταγωνιστικές χρήσεις των υδατικών συστημάτων
Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας Γραφικό περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη τύπου "drag-and-drop" βασισμένο σε GIS με παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπό μορφή χαρτών, γραφημάτων και πινάκων
Αλληλεπίδραση Μοντέλων Δυναμική σύνδεση με άλλα μοντέλα και λογισμικά, όπως το QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel και GAMS

Σχηματική Απεικόνιση του WEAP.

επόμενο: Γιατί το WEAP;